Splošne informacije

april 20, 2012

 

Zgodovina Sankukai Karate kluba IVANČNA GORICA

in več kot 30 let delovanja!

Sankukai karate klub Ivancna Gorica je bil ustanovljen maja leta 1977. Koliko vztrajnosti je potrebne, da klub obstane 35 let, pove tudi podatek o številnih selitvah in iskanje primernejših prostorov za trening. Prvi treningi so potekali kar na prostem na takratnem nogometnem igrišcu, nato pod nadstreškom pri strelski koci v Ivancni Gorici, pozneje v prostorih zdajšnje obcine, v kinodvorani, nato dve leti v telovadnici v Višnji Gori. Leta 1981 se je zacelo trenirati v takrat novi telovadnici ŠC, prave prostore za trening pa dobili z izgradnjo telovadnice v novi OŠ Sticna, kjer treningi potekajo še danes. Nekaj prelomnih letnic za klub:

* 1977 – ustanovitev kluba, kjer se je nekaj zanesenjakov odlocilo za trening KARATEJA, vecina ljudi je imelo takrat negativno mnenje, saj jih je bilo strah, da bi posamezniki to pridobljeno znanje izrabljali za uspešnejše pretepanje in strahovanje okolice. Ti strahovi so bili odvec, saj v vseh tridesetih letih predvsem po zaslugi trenerskega kadra nismo vzgojili pretepacev in nasilnežev, temvec ljudi, ki so skozi trening karateja izboljšali svojo samopodobo in psihofizicne sposobnosti. Borilne vešcine so bile zelo dolgo privilegij moških, v našem klubu smo ženske vkljucili v trening že prvo leto. Ženskam, ki jim redna vadba borilnih športov poleg zabave, ohranjanja lepega telesa /…/ pomeni tudi možnost ucinkovite samoobrambe.

* 1982 je bila ustanovljena prva skupina otrok, saj so vse do takrat menili, da je karate prenevarna vešcina za otroke. Vsekakor je bil za takratne trenerje in demonstratorje kluba velik izziv prilagoditi metode treniranja najmlajšim. Po tolikih letih delovanja lahko trdimo, da je to šport za otroke, saj se prav skozi trening otroci srecajo z borilnimi gibi, padci, premagovanjem lastnih omejitev ter samodisciplino, ki je še kako pomembna pri izgradnji celostne osebnosti otrok. Izkazalo se je, da je karate pomembna terapija za vse hiperaktivne otroke, saj zahteva disciplino in poslušnost, obenem pa vecjo aktivnost telesa. Vseskozi pa je pri delu z najmlajšimi velik poudarek na vzgoji in korektivni gimnastiki, ki vpliva na lepšo in pravilnejšo držo telesa.

* 1995 je bila zaradi vecjega zanimanja otrok ter želja staršev, da otroci trenirajo bližje domacemu kraju, ustanovljena tudi karate sekcija Šentvid pri Sticni, treningi pa vseskozi potekajo v telovadnici OŠ.

Število clanov vseskozi niha, povprecno jih je treniralo od 50 do 100, v vseh teh letih pa prek 1500 clanov. Zdaj v klubu trenira 80 clanov in pionirjev, ki so glede na starost in znanje razdeljeni na vec skupin. Da treningi lahko potekajo nemoteno, trenerji in demonstratorji kluba se nenehno izpolnjujejo pri glavnem inštruktorju SANKUKAI KARATEJA v Sloveniji gospodu Vladu Paradižniku – nosilcu mojsterskega pasu 5. DAN.

Ob 30-letnici kluba smo 28. decembra povabili na skupno srecanje tudi vse clane kluba od ustanovitve leta 1977, kar ni bilo malo dela, saj smo morali poklicati kar precej številk, da smo dobili prave naslove. Vecina nekdanjih clanov je zamenjalo naslove, nekatere clanice pa tudi priimke, z veliko volje pa nam je to tudi uspelo. Jubilej smo praznovali kot se za karateiste spodobi: s treningom in pod vodstvom trenerja smo imeli trening in tekmovanje. Naši veterani so se preizkusili v moci udarca z roko ter moci mišic Zlatovega pleksusa, višine udarca z nogo, preizkusili pa so se tudi v družabnih igrah. Moram priznati, da so bili zanimivi obcutki ljudi, ki so se nekoc aktivno ukvarjali s treniranjem. Trdna volja in tekmovalnost jim še »zdalec« nista tuja.

V eni izmed disciplin je tekmoval tudi župan obcine Jernej Lampret. Zelo smo bili veseli njegovega obiska, saj vemo, da je imel mesec december zelo natrpan, a si je kljub temu vzel cas in nas pocastil s svojim obiskom. Kjer je volja, je tudi pot, tako pri športu kot v življenju. Zato se mu clani kluba lepo zahvaljujemo. Svojo obletnico smo zakljucili z novoletnim banketom.

Ob tej priliki bi se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je naša zakljucna prireditev zelo lepo uspela. Ob 30-letnici delovanja kluba želimo, da bi se z aktivnim gibanjem ukvarjalo vec ljudi, zato ob tej priliki vabim v naše vrste starejše clane, tako tiste, ki ste že pred davnim trenirali, kot tudi druge, ki niste še nikoli poskusili. Poleg drugih skupin bomo oblikovali še posebno zacetno skupino starejših clanov (nad 30 let). clanov in clanic, ki nimajo vec visokoletecih tekmovalnih ciljev, temvec želijo narediti nekaj za notranjo umirjenost: povecati psihicno moc in samozavest ter aktivno vplivati na zdravje in gibcnost telesa tudi v zrelejših letih. Ta skupina bo imela poudarek na samoobrambi in rekreaciji. Naredite prvi korak, mi pa vam bomo pri tem pomagali.

Vabimo vse, ki vas zanima ta precudovita vešcina, kjer ni starostnih omejitev, potreben je le pogum, želja in veselje do gibanja, kajti SANKUKAI KARATE treningi so prilagojeni posamezni starostni kategoriji.

 

Predsednik Sankukai karate kluba
Gregor Kastelic

Komentarji so izklopljeni za Splošne informacije

Komentarji so onemogočeni.

VPISUJEMO NOVE KANDIDATE


Sponzorji

tamag-logo

www.betabiro.si