Junaki in borilne veščine

Junaki so proizvod našega uma in so za nas privlačni, kot  odsev neozaveščene potrebe po neizmerni moči, ki nam lahko pomaga premagovati vse najhujše ovire vsakdanjega ali namišljenega življenja. Junaki imajo posebne naravne, nadnaravne ali težko verjetne sposobnosti, s katerimi…