Demonstacije kot dobra predstavitev dela v klubu

Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je v petek, 26.02.2010 pri uri športne vzgoje potekal prikaz vadbe SANKUKAI KARATEJA ter predstavitev poti in ciljev, ki jih športniki želijo doseči s pomočjo treniranja omenjenega športa. Predstavitev je bila sestavljena iz teoretičnega dela, ki je zajemal kratko predstavitev kluba, metode in cilje treniranja ter praktični prikaz borilnih tehnik, prikaz učenja padcev in tehnik samoobramb. Demonstratorji so dijakom med drugim prikazali, kako je za vadbo pa tudi sicer v življenju potrebno pravilno dihanje in pravilna drža telesa. Vsi prikazi borilnih tehnik in samoobrambe so bili zelo prepričljivi, nekateri dijaki pa so določene prvine lahko preizkusili tudi sami…