UČENJE VSTRAJNOSTI SKOZI DODATNA ZNANJA

SANKUKAI
KARATE KLUB
Ivančna Gorica

DODATNA ZNANJA ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE

Človek je tisoče let ustvarjal monumentalne objekte. Vojskoval se je ter zavzemal teritorije in države. Pri vsem tem se je izpopolnjeval in učil predvsem vztrajnosti in kako obvladati so-ljudi za dosego svojih ciljev. V današnjem dinamičnem delovnem okolju nam dodatna znanja, ki so nekaj tisoč let nastajala v multikulturnem okolju lahko uspešno dopolnijo vedenje in veščine, kako se dobro počutiti in biti pripravljen na vsakdanje stresne situacije. Raziskovanje borilnih veščini se dotika vse strukture naše osebnosti in pomeni prepoznavanje naše narave in kulturnih konceptov ter njihovo spreminjanje in oblikovanje.

Vadba SANKUKAI je učinkovita le tedaj, če zajame celotno bitje, če odpre vse komunikacijske poti. Tako sprosti silovito ustvarjalnost, energijo, ki se nenehno prilagaja. Sankukai postane čarobna akcija, ki zbuja življenje. Združevanje fizične, mentalne in duhovne energije ni le eden od vidikov treniranja borilnih veščin, ampak razlog za njihov obstoj, razlog, zaradi katerega so borilne veščine umetnost, način življenja in razmišljanja. Z vadbo si izoblikujemo popolnejšo predstavo o sebi in gibanju. Bolje zaznavamo svojo okolico in se jo naučimo ne le gledati, temveč tudi videti.

Glavna težnja SANKUKAI karate treninga je v razvoju in oblikovanju samozavestne osebnosti, ki ni vzvišena in naduta, ampak je predvsem dosegla pomiritev sama s sabo in je sposobna ohraniti notranji ponos. Notranja umirjenost in samokontrola mora nastati kot posledica posameznikove izkušnje v borilni veščini in v povezavi z njegovim osebnim razvojem, v kontaktu s samim sabo in s partnerjem, ne pa kot nekaj, o čemer se predvsem govori, v resnici pa se nikoli dokončno ne izvede. Osnovni cilj borilne veščine naj bi torej bil v tem, da tvori zdravo, pozitivno jedro kulture, ki se ga doseže z druženjem, igro, spoznavanjem samega sebe in drugega, stikom s telesom in razumevanjem psihičnih in telesnih mehanizmov, ki delujejo v vsakem posamezniku. Seveda od mehanizmov agresivnosti pa do mehanizmov prijateljstva in navezanosti.

SANKUKAI KARATE je postal tudi šport otrok, saj poleg psihomotoričnih sposobnosti razvija tudi dobro samopodobo in samozavest.

KAJ PRIDOBIJO OTROCI Z VADBO SANKUKAI KARATEJA ?

  1. Naučijo se pravilnega dihanja, ki jim pomaga pri izražanju v šoli in v situacijah, ko so pod pritiskom (spraševanje).
  2. Izboljšajo držo telesa, pričnejo se zavedati svojega telesa. To je bistveno za normalen duševni in telesni razvoj otroka in mladostnika (pozitivna samopodoba).
  3. Izboljšajo koordinacijo svojega gibanja, ki je zelo pomemben dejavnik pri učenju branja in pisanja, kjer morajo otroci obvladati motorično vizualno koordinacijo, da hitreje osvojijo to spretnost.
  4. Prav tako je ena izmed bistvenih stvari pri borilnih veščinah izboljševanje koncentracije, ki je pomemben dejavnik pri delu in učenju.
  5. Izboljšajo telesne sposobnosti kot so gibljivost, moč, hitrost in vzdržljivost.
  6. Naučijo se reda, samodiscipline, odgovornosti, pozornosti, samozavesti in prijaznosti.
  7. Agresivni otroci in mladostniki se naučijo obvladovanja samega sebe in samokontrole, tisti plašni pa si utrdijo samozavest.
  8. NAUČIJO SE ZAŠČITITI IN BRANITI SAMEGA SEBE.
  9. Je odlična PREVENTIVA PRED SLABO DRUŽBO IN DROGO.
  10. Začnejo sprejemati disciplino in avtoriteto, kot nekaj samoumevnega, kar je pogoj za dosego cilja (položiti višji pas, izdelati razred, pospraviti sobo…)