Nastanek in razvoj sankukai karateja

Sankukai karate, ki se je razvil iz stilov SHITO-RYU in SHUKOKAI, je nastal v novejšem času kot posledica normalnega razvoja in modernega pristopa k treniranju karateja.
Ustanovitelj SANKUKAI karateja je Japonec JOSHINAO NANBU, ki je svoj stil prvič javno prikazal v Franciji leta 1971.


Vendar če hočemo rekonstruirati nastaanek in razvoj Sankukai karateja moramo poseči več desetletij nazaj v leto 1926, ko je znani Okinawski mojster karateja Kenwa Mabuni pripotoval na Japonsko in pričel poučevati svoj stil karateja imenovan Shito-Ryu
Kenwa Mabuni se je rodil leta 1893 na Okinawi, v družini z dolgo tradicijo gojenja borilnih veščin. karate je pričel vaditi s trinajstimi leti pri tedasnjih velikanih okinwskega karateja, IKanryu Higahonni in Anku Itosu, ki sta poučevala različni metodi okinavskega karateja, Naha-te in Shuri-te. Ker je vadil dva različna stila karateja, je lahko neposredno spoznal vse prednosti in in pomanjkljivosti posamezenega stila. Ta spoznanja so mu bila kasneje vodilo pri kreiranju lastnega stila.
Po smrti učiteljev Higahonne in Itosua, oba sta umrla leta 1915,Mabuni nadaljuje s treniranjem obeh stilov, začne pa se ukvarjati tudi z vadbo kobuda (sai,bo,nunchaku, tonfa). Tako polgoma izoblikuje svojo lastno metodo treniranja, ki nastane z združitvijo tehnik in principov Naha-te in Shuri-te. Stilu, ki ga je prvič javno prikazal na Japonskem v Osaki leta 1926, da v čast spomina na svoje učitelje, ime Shito-Ryu. Ime je nastalo z združitvijo začetkov priimkov Higahonna (izgovarja se Shigahonna) in Itosu.
Stil Shito-ryu je nastal iz enakih pobud kot vsi stili modernega karateja, ki so bili ustanovljeni v letih 1920 do 1930. Njihova odlika je predvsem v tem, da za izhodišče reduciranja tehnik ni vzet en sam stil okinawskega karateja, temveč dva, ki sta si zelo različna. S prepletanjem tehnik in principov obeh Okinwskih šol je mojster Mabuni v svojem poučevanju deloma odpravil pomanjkljivosti, značilne za stile modernega karateja ki so nastale predvsem zaradi krajšanja časa treniranja osnovnih tehnik. Osnovni princip Shito-ryu stila je mehko-tdo izvajnaje tehnike. S prepletanjem relaksacije in kontraakcije mišičnih skupin sta dana udarcem velika hitrost in moč. Osnovni stav, ki se največkrat uporablja je neko-ashi-dachi. V obrambi je princip blokada udarec zamenjan s principom izmik-kontranapad. Napad ali kontra napad ni več samo udarec, temveč akcija, sestavljena iz serije različnih udarcev. kot dopolnilo k treniranju karateja je uveden tudi trening kobuda, kjer se z iskanjem enakih shem dela pri karateju in kobudu krepijo in izteazajo mišične skupine, specifične za posamezne gibe v karateju.
Mojster Kewa Mabuni, ki je umrl leta 1957 je vse svoje življenje posvetil poučevanju karateja. Za seboj je pustil veliko število mojstrov, od katerih sta v svetu najbolj znana Kenej Mabuni, njegov sin, ki je naslednik stila Shito-ryu ter Choiro Tani, ustanovitelj stila Shukokai.
Stil Shukokai, ki je neposredni prednik Sankukai karateja je nastal po drugi svetovni vojni. Ustanovil ga je Choiro Tani, potem ko je več let treniral in poučeval stil Shito-ryu. Prvotno se je imenoval Tani-Ha- Shito-ryu, nekaj let kasneje pa se je preimenoval v Shukokai. Ker je nastal kot produkt potrebe za metodo treniranja, ki naj omogoči tekmovalcem da dosežejo v najkrajšem času čim boljše rezultate na tekmovanjih, je stil Shukokai zato namenjen predvsem športni borbi v karateju. Shukokai je napadqalen stil ki daje prednost napadu pred obrambo. Napadi se izvajajo z ravnimi udarci, kot so tsuki in mae geri in manj s krožnimi udarci. Vsi udarci se izvvajajo po principu šoka in dvojnega zasuka z bokom, kar daje udarcem veliko hitrost in moč. Stavi so visoki in kratki, z rokami v kaishu. osnovni stav, ki se največ uporablja in po katerem se Shukokai loči od ostalih šol je borbeni zenkutsu stav (kihon dachi). To je kratek stav, pri katermje prednja roka iztegnjena naravnost predse z dlanjo v shuto. Odnos do borbe temlji na principu “sen no sen”, kar pomeni napadaj prvi.

JOSHINAO NAMBU se je rodil leta 1943 v Kobeu na Japonskem. Ker je bil njegov ded znani sumo borec, oče borec in učitelj juda ter stric učitelj kenda, se je tudi Joshinao začel že zelo zgodaj ukvarjati z borilnimi veščinami. Pričel je trenirati judo s petimi leti pri očetu, ter kendo pri stricu ob začetku šolanja. Kasneje je začel trenirati kaarate in aikido pri mojstru Someka. Z 18 leti se je vpisal na ekonomsko fakulteto in začel trenirati Shukokai pri mojstru Taniju. Pod njegovim vodstvom je hitro napredoval in že leta 1963 osvojil 1. mesto na japonskem univerzitetnem prvenstvu, kjer je nastopilo 1250 tekmovalcev vseh stilov karateja. Leta 1964 je prišel v Francijo na poziv francoske karate federacije, kjer je sodeloval na Internacionalnem karate pokalu v Cannesu in osvojil 1. mesto. Po tem tekmovanju je ostal v Franciji in na željo francozov pomagal pri razvoju francoskega karateja. V tem času, ko je veliko potoval in vodil seminarje je v njem dozorela ideja o lstnem stilu. leta 1968 se je vrnil na Japonsko, na srečanje vseh velikih mojstrov borilnih veščin, kjer je tudi konkretiziral svojo idejo. Kmalu zatem se vrne v Francijo in leta 1971 v Parizu prvič javno pokaže in demonstrira stil Sankukai. Po tej promociji v Parizu, je odpotoval na turnejo po Evropi, kjer z demonstracijami in seminarji popularizira ter razširja Sankukai. Leta 1975 je prišel tudi v bivšo Jugoslavijo, kjer je na seminarju v Zagrebu prvič prikazal Sankukai metodo. Danes Joshinao Nambu še vedno neutrudno potuje po sveu in poučuje svoj stil. Je vodj Svetovne Sankukai organizacijeter nosilec mojstrskega pasu 10 dan v karateju, 4 dan v judu ter 3 dan v aikidu

Leave Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja