TELESNA VADBA ALI VRHUNSKI ŠPORT

 

 

Telesna aktivnost vpliva na telesno in psihosocialno zdravje ter je pomembna v vseh obdobjih življenjskega ciklusa. Veliko ljudi, ki niso zadovoljni s svojim telesom, niti s svojo zunanjo podobo, odklanja sodelovanje v katerikoli športni dejavnosti in prav zaradi svojega telesnega neskladja ostajajo brez vsake telesne aktivnosti. Na ta način svoje telo še bolj zanemarjajo in nič ne prispevajo k svojemu telesnemu zdravju. To   jim   zmanjšuje   samozavest   in   znižuje   samopodobo,   hkrati   pa   jih   notranje   teži, obremenjuje in odtuji.

Dejstvo je, da   si   z   gibanjem   oziroma   športno   rekreativnim   udejstvovanjem   utrjujemo   zdravje   in podaljšujemo   življenje.   Ukvarjanje s športom v določen meri tudi sprošča čustvene napetosti in v marsičem odpravlja nakopičeno tesnobo, potrtost, jezo ali strah.

Primerno izbrana športno rekreativna vadba ugodno učinkuje tudi na koordinacijo. Poleg moči   je   koordinacija   gibanja   med   tistimi   osnovnimi   motoričnimi   oziroma   gibalnimi sposobnostmi, ki naj bi jih v obdobju zrelosti še posebej ohranjali in tako naj bi bilo vse do obdobja starosti. Med posameznimi osnovnimi motoričnimi sposobnostmi je tudi gibljivost. Nanjo lahko s programirano športno  vadbo pomembno vplivamo in jo še posebej razvijamo in ohranjamo.

Otroci in odraščujoči najstniki ne smejo biti preobremenjeni z izvenšolskimi aktivnostmi. Treningi 4 do 5x tedensko,  tekme konec tedna , ter še udejstvovanje pri jezikovnih in glasbenih tečajih je lahko zelo obremenjujoče. Zato morajo starši temeljito razmisliti o njegovih sposobnostih, kako je z učenjem shajal prejšnje šolsko leto, v kakšmo dejavnost ga vključiti, da otrok ne bo preobremenjen in da ne bo imelo negativnih posledic na njegovo počutje in šolski uspeh.

Če je otrokov šolski uspeh slabši, ga nikakor ne smemo popolnoma prikrajšati za popoldanske dejavnosti in ga usmerjati samo k učenju. Spodbujamo ga k izbiri dejavnosti, pri kateri bo lahko izkoristil svoja močna področja in tako gradil pozitivno samopodobo. Ugodne posledice rednega in sistematičnega ukvarjanja s primenim športom in rekreacijo pa se kažejo tudi v izboljšanju psihofizičnih sposobnosti ljudi in zviševanju ravni njihovih motoričnih ter funkcionalnih sposobnosti.

Vsekakor športu lahko damo možnost, saj vam bo trening odgnal proč vse  temne misli in vas pripravili za pozitivno spopadanje z vsakdanjimi problemi. Trening ima to čudovito sposobnost, da iz nas naredi ponovno učenca, ki se je pripravljen potruditi za dosego svojega cilja.

K vpisu  vabimo vse, ki vas zanima ta prečudovita veščina, kjer ni starostnih  omejitev. Potreben je le začeten pogum, želja in veselje do gibanja,  kajti SANKUKAI KARATE treningi  so prilagojeni posamezni starostni kategoriji, so primerni za moški in seveda tudi ženski del populacije.

Treningi potekajo v skupinah:

  • cicibanov    5-7 let –  OŠ Stična v Ivančni Gorici , PŠ Zagradec
  • otrok 7- 14 let –  OŠ Stična v Ivančni Gorici, OŠ Šentvid, PŠ Zagradec
  • mladine       14-18 let – OŠ Stična v Ivančni Gorici
  • članov od 18 let dalje – OŠ Stična v Ivančni Gorici
  • veteranov   nad 40 let  – OŠ Ivančna Gorica

Žan in Darijo pri izvajanju demonstracij

Karate klub Ivančna Gorica ima  40 letne izkušnje na področju treniranja karateja. Vsi treningi  se odvijajo pod vodstvom izkušenih trenerjev z licenco SKZS, pod vodstvom tehničnega mentorja   g. Vlado Paradižnik – 5 dan.

VVPIS POTEKA PRAV TE DNI v  telovadnicah: 

  • OŠ Stična , Cesta občine Hirschaid 1; Ivančna Gorica –  četrtek ob 18.00 (osnovnošolci, mladinke, mladinci; članice, člani; veteranke, veterani )
  • OŠ Stična , Cesta občine Hirschaid 1;Ivančna Gorica (cicibani) – sredah ob 17. 00h
  • O. Š.  Šentvid  (osnovnošolci) –  sreda ob 1530 h                         
  • P.Š.  Zagradec (cicibani in osnovnošolci) –  torek ob 17. 30 h

 

Trener SANKUKAI KARATEJA
Jože Kastelic 2. DAN