Zgodovina Sankukai Karate kluba IVANČNA GORICA,

ki deluje že 10, 20, 30, 40 …. let

Sankukai karate klub Ivančna Gorica je bil ustanovljen maja leta 1977. Koliko vztrajnosti je potrebne, da klub obstane 40 let, pove tudi podatek o številnih selitvah in iskanje primernejših prostorov za trening. Prvi treningi so potekali kar na prostem na takratnem nogometnem igrišču, nato pod nadstreškom pri strelski koči v Ivančni Gorici, pozneje v prostorih zdajšnje občine, v kinodvorani, nato dve leti v telovadnici v Višnji Gori. Leta 1981 se je začelo trenirati v takrat novi telovadnici ŠC, prave prostore za trening pa dobili z izgradnjo telovadnice v novi OŠ Stična, kjer treningi potekajo še danes. Nekaj prelomnih letnic za klub:

* 1977 – ustanovitev kluba, kjer se je nekaj zanesenjakov odločilo za trening KARATEJA, večina ljudi je imelo takrat negativno mnenje, saj jih je bilo strah, da bi posamezniki to pridobljeno znanje izrabljali za uspešnejše pretepanje in strahovanje okolice. Ti strahovi so bili odveč, saj v vseh štiridesetih letih predvsem po zaslugi trenerskega kadra nismo vzgojili pretepačev in nasilnežev, temveč ljudi, ki so skozi trening karateja izboljšali svojo samopodobo in psihofizične sposobnosti. Borilne veščine so bile zelo dolgo privilegij moških, v našem klubu smo ženske vključili v trening že prvo leto. Ženskam, ki jim redna vadba borilnih športov poleg zabave, ohranjanja lepega telesa /…/ pomeni tudi možnost učinkovite samoobrambe.

* 1982 – ustanovljena prva skupina otrok, saj so vse do takrat menili, da je karate prenevarna veščina za otroke. Vsekakor je bil za takratne trenerje in demonstratorje kluba velik izziv prilagoditi metode treniranja najmlajšim. Po tolikih letih delovanja lahko trdimo, da je to šport za otroke, saj se prav skozi trening otroci srečajo z borilnimi gibi, padci, premagovanjem lastnih omejitev ter samodisciplino, ki je še kako pomembna pri izgradnji celostne osebnosti otrok. Izkazalo se je, da je karate pomembna terapija za vse hiperaktivne otroke, saj zahteva disciplino in poslušnost, obenem pa večjo aktivnost telesa. Vseskozi pa je pri delu z najmlajšimi velik poudarek na vzgoji in korektivni gimnastiki, ki vpliva na lepšo in pravilnejšo držo telesa.

* 1995 – zaradi večjega zanimanja otrok ter želja staršev, da otroci trenirajo bližje domačemu kraju, ustanovljena tudi karate sekcija Šentvid pri Stični, treningi pa vseskozi potekajo v telovadnici OŠ.

* 2005 – smo pričeli s treningom predšolskih otrok, pri katerih je povdarek predvsem na razvijanju motorike gibanja ter koncentracije in se pričnejo učiti pozitivnih delovnih navad kot sta red in odgovornost. Šport je za otroke razvedrilo, protiutež sedečemu življenju, pa tudi igrivost, zadovoljstvo in veselje.

* 2007 – ob 30-letnici kluba smo 28. decembra povabili na skupno srečanje tudi vse člane kluba od ustanovitve leta 1977, kar ni bilo malo dela, saj smo morali poklicati kar precej številk, da smo dobili prave naslove. Večina nekdanjih članov je zamenjalo naslove, nekatere članice pa tudi priimke, z veliko volje pa nam je to tudi uspelo. Jubilej smo praznovali kot se za karateiste spodobi: s treningom in pod vodstvom trenerja smo imeli trening in tekmovanje. Naši veterani so se preizkusili v moči udarca z roko ter moči mišic Zlatovega pleksusa, višine udarca z nogo, preizkusili pa so se tudi v družabnih igrah. Moram priznati, da so bili zanimivi občutki ljudi, ki so se nekoč aktivno ukvarjali s treniranjem. Trdna volja in tekmovalnost jim še »zdaleč« nista tuja.

V eni izmed disciplin je tekmoval tudi župan obcine Jernej Lampret. Zelo smo bili veseli njegovega obiska, saj vemo, da je imel mesec december zelo natrpan, a si je kljub temu vzel čas in nas počastil s svojim obiskom. Kjer je volja, je tudi pot, tako pri športu kot v življenju. Zato se mu člani kluba lepo zahvaljujemo. Svojo obletnico smo zaključili z novoletnim banketom.

* 2015 – ob izgradnji nove podružnične šole in telovadnice v Zagradcu, smo treninge pričeli izvajati tudi na tej lokaciji. Da bi imeli otroci bližje dostopne treninge in bi se tako lahko večje število otrok ukvarjalo z treningom karateja se je iskazalo za dobro odločitev.

* 2017 – ob 40-letnici delovanja kluba želimo, da bi se z aktivnim gibanjem ukvarjalo več ljudi, zato ob tej priliki vabim v naše vrste starejše člane, tako tiste, ki ste že pred davnim trenirali, kot tudi druge, ki niste še nikoli poskusili. Poleg drugih skupin bomo oblikovali še posebno začetno skupino starejših članov (nad 30 let). Članov in članic, ki nimajo več visokoletečih tekmovalnih ciljev, temveč želijo narediti nekaj za notranjo umirjenost: povečati psihično moč in samozavest ter aktivno vplivati na zdravje in gibčnost telesa tudi v zrelejših letih. Ta skupina bo imela poudarek na samoobrambi in rekreaciji. Naredite prvi korak, mi pa vam bomo pri tem pomagali.

Število članov vseskozi niha, povprečno jih je treniralo od 50 do 100, v vseh teh letih pa prek 1500 članov. Zdaj v klubu trenira 90 članov, otrok in cicibanov, ki so glede na starost in znanje razdeljeni na več skupin. Da treningi lahko potekajo nemoteno, se trenerji in demonstratorji kluba nenehno izpopolnjujejo pri glavnem inštruktorju SANKUKAI KARATEJA v Sloveniji gospodu Vladu Paradižniku – nosilcu mojsterskega pasu 5. DAN.

Vabimo vse, ki vas zanima ta prečudovita veščina, kjer ni starostnih omejitev, potreben je le pogum, želja in veselje do gibanja, kajti SANKUKAI KARATE treningi so prilagojeni posamezni starostni kategoriji.

 

Predsednik Sankukai karate kluba
Gregor Kastelic